Jour dygnet runt 010-2051515

Vår Miljöpolicy

IAL är ett företag i miljöbranschen så för oss är miljöarbete en självklar del i ett ansvarsfullt återvinnande. Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen.

Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med miljö som en integrerad del i den dagliga verksamheten. IAL:s ambition är att påverka omvärlden till bättre miljöprestationer, genom att ställa krav på affärspartners samt att i samspel med kunder och andra aktörer skapa och sprida miljöanpassade lösningar och produkter. Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

  • Ledarskapet är ansvarsfullt och miljömedvetet.
  • IAL:s miljösmarta lösningar till kund utgör goda referenser för framtida affärer.
  • Miljömålen är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring. 
  • Miljöarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur. 
  • Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om. 
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer. 
  • Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
  • Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som minimikrav. Denna policy bygger på IAL:s kärnvärden och uppförandekod samt är en del av våra ledningssystem. Som ett framtida ledande företag i branschen vill IAL:s genom sitt utvecklingsarbete, arbetssätt och erbjudande stå för ett ansvarsfullt företagande.