Därför ska du välja IAL

Slamsugning

Vi erbjuder slamsugning av olika varianter av pumpar, avskiljare och brunnar i Stängnäs. IAL har en gedigen erfarenhet av slamsugning. En väl utförd slamsugning innebär att resurser tas tillvara på vilket både din ekonomi och miljön mår bra av.

Engagerad personal

Med jämna mellanrum erbjuder vi vår personal interna och externa utbildningar inom bland annat slamsugning. Vi anser att utveckling och engagemang går hand i hand och vi vill att våra medarbetare trivs och känner engagemang.

Jour dygnet runt

Olyckans tillfälle är ofta omöjlig att förutspå. Därför erbjuder vi alltid en jour som är redo att rycka ut dygnet runt när olyckan är framme. Vi har alltid en erfaren arbetsledare på plats som är redo att besvara ditt samtal.

Personlig service

Tack vare vårt stora kontaktnät av skickliga entreprenörer så kan vi ofta erbjuda helhetslösningar gällande slamsugning och kringliggande tjänster i Södertälje. Från första kontakt till avslut anpassar vi lösningar och service utifrån ditt unika behov.

Ring oss för snabb hjälp:

Vi finns här för er

pin icon IAL Group AB
Box 30
64721 Mariefred

Vi kan slamsugning

Är olyckan framme så kan du få kontakt med vår jour angående stopp, översvämning eller slamsugning i Strängnäs när som helst på dygnet. Utöver att vi erbjuder slamsugning akut så utför vi även slamsugning för underhåll i förebyggande syfte. Dagvattenbrunnar, oljeavskiljare, fettavskiljare och pumpgropar är några exempel på vad vi vanligtvis slamsuger.

Slamsugning Stängnäs

Vi erbjuder slamsugning i Strängnäs med omnejd. Välkommen att kontakta oss på IAL för mer information gällande slamsugning i Strängnäs.