Företaget startades i mars 2008 av Christoffer Forslund som då arbetat i branschen under 7 år och redan skaffat sig en gedigen erfarenhet inom många områden. Tanken var att med det egna bolaget kunna erbjuda sina kunder en heltäckande lösning samt ett mervärde som han tidigare saknat som anställd. Sedan dess har företaget vuxit och många nöjda kunder kan adderas till verksamheten och visionen som Christoffer då hade.

Idag är IAL ett modernt företag med spetskompetens inom företagets alla verksamhetsgrenar. Vi erbjuder professionell service i bland annat relining, rörinspektion och högtrycksspolning i Stockholm och närliggande orter.

IAL står för I Alla Lägen och det budskapet vill jag förmedla till våra kunder och anställda. Oavsett vad kunden har för bekymmer eller vilken tidpunkt på dygnet så ska kundens första samtal vara till IAL. För kunden ska det vara lika självklart att ringa till IAL för assistans som till Räddningstjänsten vid en brand.

När kunden står med ett stort eller litet problem så ska han direkt efter samtalet känna sig trygg och kunna fokusera på annat i sin verksamhet, kunden vet att när vi slutfört uppdraget så får han ett mejl med all önskvärd dokumentation från det som tidigare var ett problem men nu är löst.

Som VD försöker jag alltid utveckla bolaget och skapa mervärden för kunden, saker som kunden kanske inte ens själv ser men vi som leverantör ser dem och vill förbättra för att skapa ett långsiktigt samarbete och mer lönsamhet för kunden.

Christoffer Forslund

IAL är ett företag i miljöbranschen så för oss är miljöarbete en självklar del i ett ansvarsfullt återvinnande. Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen.

Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med miljö som en integrerad del i den dagliga verksamheten. IAL:s ambition är att påverka omvärlden till bättre miljöprestationer, genom att ställa krav på affärspartners samt att i samspel med kunder och andra aktörer skapa och sprida miljöanpassade lösningar och produkter. Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

 • Ledarskapet är ansvarsfullt och miljömedvetet.
 • IAL:s miljösmarta lösningar till kund utgör goda referenser för framtida affärer.
 • Miljömålen är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.
 • Miljöarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.
 • Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om.
 • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.
 • Dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
 • Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som minimikrav. Denna policy bygger på IAL:s kärnvärden och uppförandekod samt är en del av våra ledningssystem. Som ett framtida ledande företag i branschen vill IAL:s genom sitt utvecklingsarbete, arbetssätt och erbjudande stå för ett ansvarsfullt företagande.
 • Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet. Vi strävar därför alltid efter att leverera den kvalité som våra kunder förväntar sig.
 • Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura. Därför är det viktigt för oss att vara lyhörda till våra kunders önskemål och följa upp dem.
 • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.
 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för vårt ständiga förbättringsarbete.
 • Det är viktigt för oss att vara servicevänliga och hålla vad vi lovar.

Våra värderingar har samlats i värdeord och i uppförandekoder. Tillsammans genomsyrar de allt som vi gör och bidrar till att förtydliga vår identitet. De vägleder oss i det dagliga arbetet och skapar en tydlighet i alla uppdrag.

Ett av våra ledord som vi vill förmedla till alla inom om bolaget och våra kunder är att Vi inte ska se problem, IAL ska se lösningar.

Värnar om livet | Agera etiskt och öppet | Bli bättre tillsammans | Vid kundens sida

 • Vi bryr oss om varanda, vi talar till varandra och inte om varandra.
 • Vi städar alltid efter oss och lämnar alltid uppdraget i ett bättre skick än när vi kom.
 • Vi bär alltid hela och rena kläder, ALLTID profilerade IAL.
 • Vi använder ALLTID skyddsutrustning om så även bara arbetshandskar.
 • Vi talar med varandra, vi skriker eller höjer aldrig rösten.
 • Vi ska vara rädd om vår och kundens utrustning. Utrustningen ska alltid skötas om och hanteras varsamt.