Därför ska du välja IAL

Slamsugning

IAL slamsuger olika varianter av pumpar, avskiljare, brunnar och liknande i Södertälje. Vi besitter en gedigen erfarenhet av slamsugning. Professionell slamsugning innebär att resurser tas tillvara på vilket gynnar din ekonomi och miljön.

Engagerad personal

Med jämna mellanrum erbjuder vi våra medarbetare interna och externa utbildningar inom bland annat slamsugning. För oss är det viktigt att vår personal trivs. Vi anser att utveckling och engagemang går hand i hand.

Jour dygnet runt

Olyckor är svåra att förutspå. Därför har vi alltid jour-personal redo som snabbt kan rycka ut när olyckan väl är framme. Vi har en erfaren arbetsledare på plats dygnet runt som är redo för ditt samtal.

Personlig service

Tack vare ett stort kontaktnät av entreprenörer så kan vi ofta erbjuda helhetslösningar gällande slamsugning och närliggande tjänster i Södertälje. Från första kontakt till avslut erbjuder vi personliga lösningar och service utifrån din unika situation.

Ring oss för snabb hjälp:

Vi finns här för er

pin icon IAL Group AB
Box 30
64721 Mariefred

Vi kan slamsugning

Är olyckan framme så kan du få kontakt med vår jour gällande slamsugning i Södertälje när som helst på dygnet. Vi erbjuder slamsugning akut för att hantera stopp eller översvämning men även för underhåll i förebyggande syfte. Dagvattenbrunnar, oljeavskiljare, fettavskiljare och pumpgropar är några exempel på vad vi slamsuger.

Slamsugning Södertälje

Vi erbjuder slamsugning i Södertälje och i kringliggande områden. Kontakta gärna oss på IAL för mer information gällande slamsugning i och vid Södertälje.