Under 2023 erhöll IAL Group AB äran att bli utsedd till "Länets Företagare" av Sveriges Företag. Denna prestigefyllda titel bekräftar IAL Group AB:s engagemang för att driva en hållbar verksamhet som gynnar både lokalsamhället och nationen i stort.

Läs mer