Kamerainspektion är en icke-invasiv metod som används för att inspektera inre delar av avloppsrör och identifiera problem som blockeringar, sprickor, rötter intrång och andra skador. Denna teknik är särskilt användbar i en stad som Stockholm, där många byggnader är historiska och avloppssystemen är gamla och komplexa.

Läs mer

Välkommen till din omfattande guide om relining i Stockholm, en revolutionerande metod som kan spara tid, pengar och besvär för fastighetsägare och förvaltare. I denna artikel utforskar vi vad relining faktiskt kostar och varför det är en föredragen metod för rörsanering i Stockholmsregionen.

Läs mer

I en värld där vardagliga bekvämligheter är oumbärliga, är en fungerande avloppsinfrastruktur en grundsten i varje fastighets underhåll. För invånarna i Solna innebär detta att regelbunden högtrycksspolning av avlopp inte bara är en lyx utan en nödvändighet för att upprätthålla sanitet och komfort. Men vad exakt är högtrycksspolning, och varför är det så viktigt för dina avlopp?

Läs mer