Så vet du om din bostad behöver stambyte eller relining

Om din bostad ska genomgå ett stambyte eller relining beror på faktorer som hur bostaden ser ut, skicket på fastigheten, hur gammal den är och hur det grundläggande avloppssystemet är gjort.
I händelse av att avloppsrören är för gamla och slitna vilket kan leda till stopp och/eller läckage, är ett stambyte nödvändigt. Relining kommer extra väl till hands när avloppsledningarna inte är åtkomliga för byte utan att behöva riva väggar eller golv.

Vilket ska man välja – relining, stambyte eller både och?

I stora drag så innebär relining ett mindre ingrepp där man infodrar avloppsledningen för att ge den en ny slät insida för att rören ska fungera bättre och hålla längre. Ett stambyte däremot är ett stort och krävande ingrepp som kommer påverka alla boende i fastigheten.

Men ett stambyte är ibland nödvändigt, speciellt om fastigheten är gammal eller avloppen blivit väldigt slitna så att det inte längre finns tillräckligt med rör för att en infodring ska kunna utföras. Vad som passar bäst avgör helt enkelt fastigheten och skicket på avloppen. Men man ska ha i åtanke att relining gör sig bäst som ett kompliment vid ett stambyte.

För- och nackdelar med relining

Fördelen med relining är att det är ett mindre ingrepp där endast ledningen som ska renoveras påverkas och i dem flesta fall utan behov av rivningsarbeten innan reliningen genomförs. En relining görs i varje bostad och grannarna blir endast påverkade under installationstillfället. Det är ett snabbt, effektivt och billigare alternativ som får både kvaliteten och livslängden på ledningarna att öka ordentligt. Det finns inga egentliga nackdelar med relining så länge den görs på rätt plats och med rätt metod.

För- och nackdelar med stambyte

Fördelen med ett stambyte är att man byter ut och börjar om på nytt. Det innebär att både kvaliteten och livslängden går att öka ordentligt. Det gör att boende inte behöver oroa sig över framtida problem med avlopp samtidigt som det ger en ökning av värdet på bostäderna. Nackdelen med stambyte är att det blir ett omfattande projekt som inkluderar alla boende i fastigheten. Det kräver mycket planering och grundliga kontroller för hur det hela ska göras på ett bra sätt. Trots att kanske inte alla lägenheter upplever problem med avloppen i sin bostad så kommer det vara nödvändigt att göra ett byte i alla bostäder, just på grund av att alla ledningar sitter ihop. Eftersom stambytet kräver ingång bakom väggar och mellan skikten, så innebär det också att badrum och kök förstörs.

Hur du kommer fram till rätt beslut

Eftersom relining och stambyte är två helt olika ingrepp på avlopp och stam kan det vara svårt att veta vilket alternativ som är bäst. Det enklaste sättet att komma fram till rätt beslut är att avgöra från gång till gång. Genom att kolla på fastigheten, dess ålder och skick samt hur avloppen fungerar och när ett stambyte sist gjordes kan man komma fram till vad som behövs. Vanligtvis är stambyte inte nödvändigt förrän efter 50 år

Det är viktigt att ha i åtanke att relining inte är en typ av stambyte, utan i första hand ett komplement vid stambyte som ger en enklare, snabbare och billigare lösning till exempel där ledningarna är ingjutna i betong eller bakom en vägg man inte kan eller vill riva.