Jour dygnet runt 010-2051515

Rörinspektion

Med rörinspektion syftas på invändig besiktning av ledningar. Med en rätt utförd rörinspektion kan vi på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt lokalisera akuta problem eller dokumentera en lednings kondition. Arbetet delas in i fyra kategorier och innefattar alltid ett inspektionsutlåtande samt protokoll. I egenskap av ett auktoriserat företag utför vi uppdraget i enlighet med den praxis som avhandlas i T25, som är Svenska byggforskningsrådets manual för fastighetsförlagd rörinspektion.

Felsökning, sker efter återkommande driftstörningar t ex stopp i ledning.

Besiktning av funktion, görs för att konstatera ledningens funktion, t ex för att kartlägga omfattning av påbyggnad och sedimentering.

Besiktning av kondition, görs inför en eventuell ombyggnad eller renovering och utförs med högre krav än vid felsökning.

Slutbesiktning, lokaliserar eventuella rörskador och produktionsfel samt kontrollerar att ledningen är ren från byggrester mm.

Positionering/Peiling

Vi kan även återskapa saknade ritningar genom positionering av ledningar i bjälklag, vägg eller bottenplatta. Detta ger en översikt av ledningsdragning och kan underlätta beslutsfattande gällande renovering eller ombyggnad.
IAL är auktoriserat genom STVF (Sveriges TV-Inspektionsföretag) och medlem i branschorganisationen SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology).