Jour dygnet runt 010-2051515

Relining / Rörförnying

Relining (eller rörförnying) är ett samlingsord man valt för renovering av befintliga rörsystem. Traditionellt har rörledningssystem renoverats i exempelvis kök och badrum genom att helt enkelt bytas ut, ett så kallat stambyte. Detta är ett omfattande arbete som kräver att rören bilas fram i väggar, golv och tak samt innebär oftast att de boende måste evakuera bostaden under arbetet.

Vi erbjuder en renoveringsmetod som normalt varken kräver bilning eller annan rivning vilket gör att de boende givetvis kan stanna i sin bostad, eller annan verksamhet kan fortgå. I och med detta kortas renoveringstiden väsentligt.

Arbetet inleds med kamerainspektion av rören. Sedan rensas rören fria från invändig rost eller annan beläggning genom fräsning med en speciell utrustning samt renspolas med högtryck. Därefter installeras det nya systemet inuti det befintliga med den metod som vi anser vara bäst, foder (Lining)

Lining, även kallad strumpa är en metod som innebär att man skjuter in en ”strumpa” indränkt i epoxi i rörsystemet och låter den sedan härda under tryck. Resultatet blir ett gastätt rör vilket innebär att man sedan fräser hål för röranslutningar i vilka man sedan placerar speciella grenrörsanslutningar.

Det nya röret blir en självbärande konstruktion vilket innebär att även om det gamla röret helt rostar sönder så påverkar det inte funktionen av det nya. Livslängden på det nya röret är mellan 50-70 år det vill säga samma som vid konventionellt stambyte.

Strumpmetoden fungerar bra i de flesta fall i rördimensioner från 50-800 mm.

Vi förnyar inte dricksvattenrör då det kan finnas risker att det hormonstörande ämnet Bisfenol A kan läcka ut i vattnet från epoxi ytan även om nivåerna är långt under myndigheternas satta gränsvärden.

Slutresultatet filmas alltid för att ni som kund skall få ett bra underlag och dokumentation på rörens nya insida i samband med vår slutbesiktning.

Vår mobila reliningsenhet når dig enkelt på plats och det är här vi förbereder allt material före installationen.